TSE Türk Standartları Enstitüsü

İlgi: TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı'nın 17.04.2007 ve 56683 sayılı yazısı


15 nisan 2007 tarihinden itibaren, 2007 yılı Ürün Belgelendirme Yönergesi gereği İmalata Yeterlilik Belgesi (İYB) verilmeyecektir.


Yukarıdaki resmi açıklamadan da anlaşılacağı üzere İmalata Yeterlilik Belgesi kaldırılmış olup Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve İmalata Yeterlilik Belgesi; "Türk Standartlaıına Uygunluk Belgesi" adı altında toplanmıştır.


Yeni belge için menüden Hakkımızda/Kalite Belgeleri Bölümüne bakınız