Elektrik Panosu, elektriğin tesisat ya da bina ortamında bulunan sistemlere dağıtım ve iletim işlemlerinde kullanılan şalt malzemeleri ve kabloların bir arada kullanım oluşturduğu kabindir.
Elektrik panoları Çeşitleri ; Dikili Tip Panolar, Duvar Tipi Panolar,Harici Tip Panolar ,Özel İmalat Panolarıdır.
Elektrik Pano Montajı içinde yer alan Reaktif Elektrik sayacı, aktif elektrik sayacı , elektrik baraları, güç kontaktörleri, kondansatörler,kondansatör kontaktörler, ölçü aletleri regler, voltmetre, ampermetre, güç rölesi, kontrol rölesi, Elektrik Sigortası, elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, sinyal lambası, ekran vb. parçalarının hepsinin aynı ortamda toplandığı ve Elektrik panosu bağlantısı yapılan bölümdür.
24 yılı geride bırakan Gül Pano yenilikler yaparak hedefleri doğrultusunda çeşitli elektrik panoları üretmektedir. 
Gül Pano Elektrik ; Türkiye genelinde bir çok iş bankası panolarını üretti ve teslim etti.Bunun yanında İş Bankası Ataşehir Şubesine 'Duvar Tipi Panolar ' yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                         13.09.2017